REGULATÓRNE ZÁLEŽITOSTI

Ako poskytovateľ kvalitných zdravotníckych pomôcok pre nemocnice, ústavy sociálnych služieb, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných oblastí ošetrovateľstva, Ferris úspešne vyvíja, vyrába a distribuuje svoj unikátny sortiment PolyMem už viac ako 20 rokov.

Ferris vyvinul systém kvality, ktorý je plne v súlade alebo prevyšuje štandardy a certifikačné požiadavky ako v USA, Kanade a Európskej úniicertifions, tak aj v ostatných krajinách sveta. Výrobca udržiava svoju certifikáciu FDA, Canadian licensing, MDD 93/42/EEC, ISO 13485: 2003 a EN ISO 13485:2012 v záujme súladu s medzinárodnými štandardmi.

Sytém mamažmentu kvality

Spĺňame požiadavky 21 CFR Part 820, US FDA systému kvality a US FDA správnej výrobnej praxe (GMP).

Notifikovaná osoba / Registrátor

Ferris Mfg. Corp. disponuje certifikátmi MDD 93/42/EEC, EN ISO 13485:2012 a CMDCAS ISO 13485:2003 s každoročným auditom. Naše certifikáty boli vydané:

TÜV Rheineland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nurnberg, Germany

Phone: +49 221 806-1371

Fax: +49 221 806-3935

Email

Website

Číslo notifikovanej osoby: 0197

Certifikát výrobkov

EUROPE

EC Certificate

Zástupca pre regulatórne záležitosti

EUROPE - Authorized European Representative

Emergo Europe, The Hague, Netherlands

Telephone: +31-70-345-8570

Website

KONTAKTY

V prípade otázok využite možnosť kontaktovať našu spoločnosť použitím:

ADRESA

Telefón: (+421) 903 50 23 50

info@quadracare.eu

www.quadracare.eu

Haškova 22, 974 11 Banská Bystrica