23. februára 2018

Curea P1

Čo nás motivuje

Pokrok a nadštandardná zdravotná starostlivosť – to sú základné princípy našej spoločnosti a nami ponúkaných výrobkov.

O čo sa snažíme

SuperCore® – spoločnosťou McAirlaid’s medzinárodne patentované superabsorpčné jadro bez lepidiel a spájacích materiálov uplatnené v mimoriadne savých zdravotníckych pomôckach Curea P1 výrobcu curea medical GmbH prináša novú kavlitu v hojení silne secernujúcich  chronických rán. Všetky pomôcky Curea prinášajú mimoriadne výsledky – tak pre jednotlivých pacientov, ako aj pre zdravotníckych odborníkov.

Čo ponúkame

Ako zastúpenie curea medical GmbH, dcérskej spoločnosti McAirlaid’s, jednej z najpoprednejších európskych spoločností zameraných na oblasť netkaných textílií, LagoMedical Slovakia ponúka svoje mnohoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva, hlavne v hojení chronických a akútnych rán.

Curea P1 – Prvý krok na ceste k fázovo orientovanej liečbe chronických rán

Rany, predovšetkým však chronické, môžu viesť k výraznému zníženiu kvality života. Pacienti s takými ranami trpia každodennými bolesťami, stratou mobility, exsudáciou rán a zápachom. S pomôckami curea P1 môžete urobiť prvý krok na ceste k fázovému hojeniu chronických a predovšetkým silne secernujúcich rán.Táto zdravotnícka pomôcka je vytvorená špeciálne pre použitie počas prvej fázy hojenia (exsudácie), kedy pacienti ocenia jeho mimoriadne vlastnosti:

 • – absorpčné jadro na báze celulózy bez lepidiel a pojív
  – najvyššia absorpčná kapacita a rýchlosť
  – veľmi dobrá distribúcia kvapaliny v absorpčnom jadre
  – vysoká flexibilita
  – viazanie nepríjemného zápachu
  – vysoká absorpčná schopnosť aj pod kompresom
  – minimalizované riziko macerácie rany

Prehľad rozmerov a kódy