• Slide 1

  • Slide 2

  • Slide 3

more healing less pain

VÝHODY

PolyMem® patrí k skupine inovatívnych, rane sa prispôsobujúcich pomôcok multikomponentných pomôcok. Krytie PolyMem účinne čistí, vypĺňa, absorbuje a zvlhčuje ranu počas celého procesu hojenia. Žiaden iný výrobok na hojenie rán nekombinuje tieto štyri kľúčové schopnosti napomáhajúce hojeniu tak, ako PolyMem. Tieto štyri komponenty priamo obsiahnuté v krytí sú použiteľné vždy vtedy, keď je to potrebné - bez ďalších nákladov na doplnkový materiál.

Čistí

PolyMem obsahuje jemnú, netoxickú čistiacu látku aktivovanú vlhkosťou, ktorá sa postupne uvoľňuje v ložisku rany Čistiaca schopnosť redukuje potrebu výplachu rany počas preväzov, čím sa zamedzí prípadnému prerušeniu granulácie počas procesu hojenia.

Vypĺňa

PolyMem zväčšuje svoj objem a vypĺňa ložisko rany..

Absorbuje

PolyMem pohltí exsudát 10 násobku svojej hmotnosti. Absorpčná schopnosť je aktivovaná len v prípade, keď materiál detekuje sekréciu rany.

Zvlčuje

PolyMem udržiava ložisko rany vlhké a uvoľňuje odumreté tkanivo, redukuje bolesť v rane a poskytuje pocit komfortu pri hojení. Zvlhčovanie takisto zamedzí priľnutiu obväzu k rane, čím sa odstraňuje prakticky bez bolesti, napomáha tým spolupráci pacienta a ošetrujúceho personálu.

AKO ÚČINKUJE POLYMEM!

Poskytuje kontinuálne čistenie spodiny rany

PolyMem obsahuje jemné, netoxické čistiace činidlo (F-68 surfactant), ktoré je aktivované pôsobením vlhkosti, postupne sa uvoľňujúce do rany. Tento jav znižuje medzibunkové napätie medzi zdravým a odumretým tkanivom, uvoľňuje nekrotické tkanivo a podporuje autolitický debridement - počas celého procesu hojenia

Podporuje komfort rany a zlepšuje hojenie

Glycerín (známy aj ako glycerol), zvlhčujúca zložka v obväze, zabraňuje priľnutiu obväzu k ložisku rany a zabezpečuje pocit komfortu v okolí rany. Glycerín znižuje zápach, konzervuje živé tukové bunky, redukuje hypergranuláciu, upokojuje traumatizované tkanivo a podporuje autolytický debrídment.

Poskytuje mimoriadnu saciu silu v rane

Polyuretánová membránová matica absorbuje až desať-násobok svojej hmotnosti, nerozpadáva sa a nezanecháva zvyšky v ložisku rany. Superabsorpčný kopolymér škrobu v krytí absorbuje a zadržiava molekuly vody z exudátu rany, čím napomáha koncentrácii prirodzených rastových faktorov a živín v ložisku rany.

Účinkuje ako bariéra pre kvapaliny a zároveň umožňuje únik plynov

Semipermeabilný, tenký filmový nosič pôsobí ako bariéra kvapalín, umožňuje evakuáciu plynov ((O2 a CO2), udržiava ideálnu mieru evaporácie vlhkosti (MVTR). Priehľadný filmový nosič umožňuje vizuálnu kontrolu membrány a pomáha určiť vhodný čas preväzu rany.

Nákladovo efektívne

S obväzom PolyMem QuadraFoam sa už nemusíte spoliehať na viacej výrobkov pre hojenie rán. PolyMem obsahuje všetko, čo potrebujete v jednom, ľahko použiteľnom výrobku. PolyMem efektívne nahradí najbežnejšie pomôcky:

- Polyuretánové alebo silikónové peny

- Hydrogély (zvlhčením sterilnou vodou alebo fyziologickým roztokom)

- Algináty (použitím PolyMem Wic® alebo PolyMem Wic Silver®)

- Hydrokoloidy

- Transparentné filmy

- Gázu a tradičné obväzy

Časovo efektívne

PolyMem efektívne čistí, vypĺňa, absorbuje a hydratuje rany počas celého procesu hojenia. Žiadne iné krytie na hojenie rán nekombinuje tieto kľúčové vlastnosti hojenia tak, ako PolyMem.

- Predstavuje inovatívne zloženie materiálu krytia

- Vytvára optimálne prostredie na hojenie rany

- Zjednodušuje proces manažmentu rany

- Kontinuálne čistenie zabezpečené priamo krytím

- Bežne eliminuje potrebu manuálneho čistenia lôžka rany pri preväzoch

Krytia PolyMem sa môžu používať ako primárne krytie, tak aj ako sekundárne kyrtie alebo ako kombinácia oboch, počas celej doby procesu hojenia.

SORTIMENT

PolyMem sa používa v zdravotnícko sektore na celom svete už niekoľko rokov. Žiadne iné krytie nekombinuje štyri kľúčové vlastnosti v jednej pomôcke potrebné na hojenie tak, ako PolyMem. Množstvo zdravotníckych odborníkov má skúsenosti s použitím krytia PolyMem ako primárneho alebo sekundárneho krytia, ktorí oceňujú aj vlastnosti indikátora preväzu tejto inteligentnej pomôcky.

WIC

Silver

OBJEDNÁVKY

PolyMem je dostupný prostredníctvom výhradného distribútora pre Slovenskú republiku na adrese MED-ART, spol. s r.o., Priemyselná 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 037 775 35 08, e-mail: medartbb@medart.sk. Pre viac informácií pošlite správu na email. Náš zástupca Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

ZDROJE INFORMÁCIÍ

Pozrite si odkazy na aktuálnu literatúru, prípadové štúdie a publikované články.

Literatúra

Prípadové štúdie

Publikované články

Pearls of Practice

FMC

O NÁS

Spoločnosť Lagomedical Slovakia bola založená v roku 2017 ako pokračovateľ zastúpenia výrobcu Ferris Mfg. Corp. z USA, výrobcu pomôcok pre moderné ošetrovanie chronických a akútnych rán vlhkou terapiou.Našim cieľom je poskytnúť pacientom najmodernejší a finančne najefektívnejší spôsob liečby rán - preležanín, vredov predkolenia (bércových vredov), popálenín, diabetickej nohy a pod. Veríme, že sortiment PolyMem prispeje k rozšíreniu bezbolestného a moderného spôsobu ošetrovania rán na Slovensku. Ferris Mfg. Corp., založený v roku 1977, je výrobca zameraný na vývoj výrobkov, ktoré prinášajú efektívne výsledky v procese hojenia rán. Ferris je výrobcom a distribútorom obchodných značiek PolyMem® Wound Care Dressings, Shapes®, RhinoPak® Dressings for Nasal Surgery.

Spoločnosti Ferris bolo udelených množstvo ocenení, vrátane KPMG Peat Marwick High Tech Entrepreneur Award, the Medical Device and Diagnostic Industry's Medical Design Excellence Awards®, and the Illinois Governor's Export Award.

Pre regulatórne informácie kliknite na odkaz.

HISTÓRIA

Aplikácia vedeckých poznatkov do umenia hojenia rán a manažovania bolesti

Zloženie PolyMem bolo patentované v roku 1988 Robertom W. Sessionsom, bývalým riaditeľom biomedického výskumu v Rush-Presbyterian St. Luke’s Medical Center v Chicagu, v Spojených štátoch amerických. Ferris Mfg. Corp. a jeho zakladateľ, Robert W. Sessions boli ocenení niekoľkými uznaniami a medailami za výnimočnosť vo vývoji a výrobe zdravotníckych materiálov a za prínos v oblasti medicínskej profesie.

Robert W. Sessions má na konte viacero vynálezov, ako napr.: za prvý implantovateľný kardiostimulátor; jednorázové elektródy pre electrokardiogram; jednorázovú ihlu pre odber kostnej drene; Hunter-Sessionsov venózny Cava katéter; hydropolymérové obväzy PolyMem®, BabySmooth® plienky pre opar, RhinoPak® obväzy pre nasálnu chirurgiu, atď.Robert W. Sessions zomrel v roku 2005 a výrobca PolyMemu - Ferris Mfg. Corp. je dnes vo vlastníctve jeho synovca, Dr. Rogera Sessionsa.

Robert W. Sessions

RWS

KONTAKTY

V prípade otázok využite možnosť kontaktovať našu spoločnosť použitím:

ADRESA

Telefón: (+421) 903 50 23 50

info@lagomedical.sk

www.lagomedical.sk

Košická 52/A, 821 08 Bratislava