VŠESTRANNOSŤ

Možnosti krytí PolyMem sú k dpisozícii pre aplikáciu na suché, mierne secernujúce až silne secernujúce rany (v prípade použitia na suchýcg ranách doporučujeme krytie navlhčiť sterilnou vodou alebo fyziologickým roztokom).

PolyMem efektívne napomáha hojeniu pri najbežnejších typoch rán:

- Dekubity (stupeň I, II, III, IV)

- Diabetické vredy

- Venózne vredy

- Donorové rany a rany po štepoch

- Popáleniny prvého a druhého stupňa

- Odreniny

- Chirurgické rany

- Drenážne rany

- Dermatologické poruchy

Zdravotnícky odborníci preukázali skúsenosti aj pri hojení:

- Chronických rán

- Akútnych rán

- Venóznej dermatitídy

- Traumatických rán

- Pediatrických rán

- Infikovaných rán

- Modrín

- Abrázií

LITERATÚRA

Návody

Brožúry

Klinické vzdelávanie

Bolesť

Dekubity

Venózne vredy

Dehiscencia

Informácie a návody (v originálnom jazyku publikácie)

MKL009
Návod na použitie
MKL642
Polymem rýchly návod
MKL498
PolyMem prehľad sortimentu

Product Brochures and Sales Sheets

MKL044
PolyMem brožúra
MKL108
PolyMem MAX brožúra
MKL033
WIC brožúra
MKL175
PolyMem Silver brožúra
MKL618
Pediatric Sales Sheet
MKL281
Brožúra venózne rany
MKL376
Dekubity - globálny problém - brožúra

Klinické vzdelávanie

MKL375
Dekubity - klinické vzdelávanie
MKL302
Venózne vredy predkolenia - klinické vzdelávanie

Bolesť

MKL251
Bolesť, piaty vitálny znak

Dekubity

MKL374
Vreckový sprievodca dekubitmi - Bradenova stupnica
MKL375
Dekubity - klinické vzdelávanie
MKL376
Dekubity - globálny problém - brožúra

Venózne vredy

MKL281
Venózne vredy - brožúra
MKL302
Venózne vredy - klinické vzdelávanie

Dehiscencia

MKL519
PolyMem Wic & Wic Silver výplň kavít dramaticky zlepšuje kvalitu života pacienta s dehiscentnou abdominálnou ranou

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Bolesť

Infekcia

Diabetické rany

Dekubity

Venózne vredy

Neuropatické rany

Trauma

Šport

Zníženie bolesti

MKL213
Dramatické zníženie bolesti použitím krytia PolyMem na hlbokej axillárnej rane počas celej doby hojenia
MKL289
Úplná eliminácia bolesti použitím krytia PolyMem pri hojení tržnej rany III kategórie
MKL294
Eliminácia bolesti a hojenie venózneho vredu pomocou krytia PolyMem a PolyMem Silver pod kompresom
MKL410
Zvýšená kvalita života pomocou unikátneho krytia PolyMem

PolyMem Silver

MKL209
Aktivácia hojenia pomocou krytia PolyMem Silver nehojacej sa traumatickej rany prsta
MKL213
Dramatické zníženie bolesti použitím krytia PolyMem na hlbokej axillárnej rane počas celej doby hojenia
MKL215
Udržiavanie viability podmínovaného tkaniva pomocou krytia PolyMem Silver počas ošetrovania osteomyelitídy
MKL282
Dva roky nehojace sa rany na členku úplne zahojené za štyri týždne použitím krytia Polymem Silver
MKL283
Chronický vred predkolenia zahojený po aplikácii sedem preväzov použitím krytia PolyMem Silver
MKL285
PolyMem Silver úspešný pri rýchlom zhojení chronického vredu s exponovanými šľachami pri pacientovi s arteriálnou insuficienciou
MKL296
Urýchlenie liečby troch nehojacich sa venóznych hypertenzných rán u bariatrického pacienta použitím PolyMem Silver pod kompresom so zinkovou masťou
MKL335
Vred na päte u pacienta ošetrovaného v hospici zahojený v krátkej dobe použitím krytia PolyMem Silver
MKL347
Obrovský dekubit v sacrálnej oblasti zahojený za 4 mesiace pomocou krytia PolyMem Silvera a PolyMem WIC Silver
MKL348
Veľký nekrotický zapáchajúci dekubit zahojený pomocou PolyMem Silver
MKL405
Nehojaca sa diabetická rana zahojená za šesť týždňov s použitím krytia PolyMem Silver
MKL406
Nehojace sa infikované diabetické rany rýchlo reagujú na terapiu rozličnými krytiami PolyMem

Podmínované rany

MKL213
Dramatické zníženie bolesti použitím krytia PolyMem na hlbokej axillárnej rane počas celej doby hojenia
MKL215
Udržiavanie viability podmínovaného tkaniva pomocou krytia PolyMem Silver počas ošetrovania osteomyelitídy
MKL337
Zahojenie podmínovaných rán s obnaženými šľachami pomocou krytia PolyMem

Diabetické rany

MKL214
Rýchle hojenie hlbokých rán chodidla u pacienta s neuropatiou
MKL403
Hojenie hlbokej rane chodidla pomocou PolyMem Wic Silver výplň kavít
MKL405
Nehojaca sa diabetická rana zahojená za šesť týždňov s použitím krytia PolyMem Silver
MKL406
Nehojace sa infikované diabetické rany rýchlo reagujú na terapiu rozličnými krytiami PolyMem

Dekubity

MKL334
Krytia PolyMem prinášajú neočakávanú rýchlosť hojenia pri bilaterálnom dekubite
MKL347
Obrovský dekubit v sacrálnej oblasti zahojený za 4 mesiace pomocou krytia PolyMem
MKL348
Veľký nekrotický zapáchajúci dekubit zahojený pomocou PolyMem Silver
MKL390
Dekubit na päte u nespolupracujúceho pacienta vyčistený a uzavretý za 10 týždňov
MKL336
Potreba chirurgického riešenia vyriešená použitím krytia PolyMem
MKL389
Unikátne krytia PolyMem zabezpečujú nutríciu rany pri hojení pri podvyživenom pacientovi
MKL335
Vred na päte u pacienta ošetrovaného v hospici zahojený v krátkej dobe použitím krytia PolyMem Silver
MKL403
Hojenie hlbokej rane chodidla pomocou PolyMem Wic Silver výplň kavít

Venózne vredy

MKL239
Zahojenie viacpočetných edematóznych vredov predkolenia pomocou krytí PolyMem a PolyMem Wic a použitia kompresívnej trapie
MKL280
PolyMem Wic výplň kavít pod kompresom: venózny vred predkolenia zahojený len po 4 preväzoch
MKL283
Chronický vred predkolenia zahojený po aplikácii sedem preväzov použitím krytia PolyMem Silver
MKL279
Úplné zhojenie perzistentnej venóznej dermálnej ulcerácie pomocou PolyMem Wic Silver a PolyMem pod kompresom
MKL287
6 týždňov do zhojenia venózneho hypertenzného vredu predkolenia pomocou krytia PolyMem s použitím kompresívnej pančuchy
MKL285
PolyMem Silver úspešný pri rýchlom zhojení chronického vredu s exponovanými šľachami pri pacientovi s arteriálnou insuficienciou
MKL296
Urýchlenie liečby troch nehojacich sa venóznych hypertenzných rán u bariatrického pacienta použitím PolyMem Silver pod kompresom so zinkovou masťou

Neuropatické rany

MKL214
Rýchle hojenie hlbokých rán chodidla u pacienta s neuropatiou

Trauma

MKL209
Aktivácia hojenia pomocou krytia PolyMem Silver nehojacej sa traumatickej rany prsta
MKL284
Úraz - použitie PolyMem Max do úplného uzavretia rany
MKL342
Zníženie inflamácie a prekvapivé hojenie vďaka krytiu PolyMem u atléta

Šport

MKL342
Zníženie inflamácie a prekvapivé hojenie vďaka krytiu PolyMem u atléta
MKL445
Abrazívna rana u športovca

PUBLIKÁCIE

Najnovšie zaujímavé odkazy na články

Evidence-based skin tear protocol

Judy Bolhuis, BS, NHA

Long-Term Living Magazine

June 2008 Issue

Defining a holistic pain-relieving approach to wound care via a drug free polymeric membrane dressing.

Davies SL, White RJ

Journal of Wound Care

2011 May;20(5):250, 252, 254 passim.

PolyMem® Wic® Silver® Rope: A Multifunctional Dressing for Decreasing Pain, Swelling, and Inflammation

Linda L.L. Benskin

Advances in Wound Care

February 2012, 1(1): 44-47. doi:10.1089/wound.2011.0285.

PEARLS OF PRACTICE

z časopisu Ostomy Wound Management

OWM1011
Peristomal Skin and Ostomy Care

OWM October 2011 Vol. 57 Issue 10

OWM0911
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) and Heel Ulcers

OWM September 2011 Vol. 57 Issue 9

OWM0811
Cellulitis and Wound Management

OWM August 2011 Vol. 57 Issue 8

OWM0711
Protecting the Skin from Moisture

OWM July 2011 Vol. 57 Issue 7

OWM0611
Tube Site Care

OWM June 2011 Vol. 57 Issue 6

OWM0511
Preventing Stage I Pressure Ulcers

OWM May 2011 Vol. 57 Issue 5

OWM0411
Moist Wound Healing

OWM April 2011 Vol. 57 Issue 4

OWM0311
Skin Tears: Keeping It Together

OWM March 2011 Vol. 57 Issue 3

OWM0211
Managing Diabetic Foot Wounds in Home Health Patients Health Patients

OWM February 2011 Vol. 57 Issue 2

OWM0111
Successful Steps to Managing Burn Wounds

OWM January 2011 Vol. 57 Issue 1

OWM1210
Palliative Care For Patients With External Malignant Tumors

OWM December 2010 Vol. 56 Issue 12

OWM1110
Managing Hypergranulation Tissue

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 11

OWM1010
Wounds with Exposed Bones

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 10

OWM0910
Promoting Appropriate Wound CareProduct Use

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 9

OWM0810
Sebaceous Cyst Management

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 8

OWM0610
Management of a Patient With Fournier’s Gangrene

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 6

OWM0510
Making Bedside Wound Management Decisions in Long-Term Care

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 5

OWM0410
Non-traumatic Wound Debridement

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 4

OWM0310
Diabetic Foot Ulcer Management

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 3

OWM0210
Managing Skin Grafts and Donor Sites

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 2

OWM0110
Collaboration in the Care of Wounds

OWM November 2010 Vol. 56 Issue 1

OWM1209
Management of the Excised Pilonidal Wound

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 12

OWM1109
Dilemmas of Dehiscence

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 11

OWM1009
Managing Wounds with Exposed Tendon

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 10

OWM0909
Stage I Pressure Ulcers: Catching Pressure Injury before Skin Breakdown

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 9

OWM0809
Treating Stage III Pressure Ulcers

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 8

OWM0609
Optimizing Pressure Ulcer Care: A Checklist for System Change

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 6

OWM0509
Appropriate Dressings for the Nonprofessional Caregiver

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 5

OWM0409
Accurate Assessment of Stage II Pressure Ulcers

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 4

OWM0309
Managing Stage IV Pressure Ulcers in the Home

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 3

OWM0209
Wound Tunneling

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 2

OWM0109
Getting the Stalled Wound Back on the Road to Healing

OWM November 2009 Vol. 55 Issue 1

OWM1208
Wound Cleansing for the 21st Century

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 12

OWM1108
Making the Most of Your Silver Dressings

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 11

OWM1008
Managing Painful Venous Ulcers

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 10

OWM0908
The Clean, Beefy-Red Wound Bed

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 9

OWM0808
Gaining the Patient's Perspective

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 8

OWM0608
What You Need to Know about Silver Dressings

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 6

OWM0408
Managing Wounds with Exposed Tendon and Bone

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 4

OWM0308
The True Cost of Gauze

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 3

OWM0208
Wound Pain: Revisiting a Time-Honored Strategy

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 2

OWM0108
Phew! What's that Smell?

OWM November 2008 Vol. 54 Issue 1

SORTIMENT

PolyMem sa používa v zdravotnícko sektore na celom svete už niekoľko rokov. Žiadne iné krytie nekombinuje štyri kľúčové vlastnosti v jednej pomôcke potrebné na hojenie tak, ako PolyMem. Množstvo zdravotníckych odborníkov má skúsenosti s použitím krytia PolyMem ako primárneho alebo sekundárneho krytia, ktorí oceňujú aj vlastnosti indikátora preväzu tejto inteligentnej pomôcky.

PolyMem

MAX

WIC

Silver

OBJEDNÁVKY

PolyMem je dostupný prostredníctvom výhradného distribútora pre Slovenskú republiku na adrese MED-ART, spol. s r.o., Priemyselná 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 43 71 111, e-mail: medartbb@medart.sk. Pre viac informácií pošlite správu na email. Náš zástupca Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

KONTAKT

V prípade otázok využite možnosť kontaktovať našu spoločnosť použitím:

ADRESA

Telefón: (+421) 903 50 23 50

info@quadracare.eu

www.quadracare.eu

Haškova 22, 974 11 Banská Bystrica